• 013 -16 30 30

Kompetenskrav för de som utför kontroller enligt ISO 17020:2012

Standarden fastställer kompetenskrav för de organisationer som utför kontroller, samt krav på hur kontrollverksamheten ska bedrivas. Standarden ska ger stöd och trygghet  att arbeta med kontrollverksamhet. Tjänsterna ska accepteras både av uppdragsgivare och tillsynsmyndighet.

En ackreditering fungerar förtroende höjande för verksamheten. Till grund finns ISO 9001.

Vill du ha hjälp med att införa ett miljöledningssystem?
Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Offertförfrågan

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå