• 013 -16 30 30

Hackeforsmodellen

Hackeforsmodellen är ett varumärkesskyddat verktyg för införande av ledningssystem. Verktyget bygger på att små och medelstora företag arbetar tillsammans med att införa ledningssystem enligt internationella standarder såsom ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, EMAS m.fl.

Ett verktyg för ledningssystem

Samarbetet sker i en grupp av företag som har en gemensam tillhörighet t ex samma industriområde, bransch, koncern eller liknande. I och med att man delar på arbete och kostnader så blir införandet av systemet enklare, spar mer tid och blir mer ekonomiskt för respektive företag.

Gruppcertifiering bygger på ett samarbete mellan Altea, våra uppdragsgivare och ett ackrediterat certifieringsföretag. Hackeforsmodellen är utformad på ett sådant sätt att alla företag som vill bli certifierade enligt erfordrad internationell standard når sitt certifikat.

Beprövat verktyg för att införa ledningssystem

Hackeforsmodellen är ett effektivt, beprövat och uppmärksammat verktyg för att införa ledningssystem. Altea har utvecklat och äger Hackeforsmodellen och har med hjälp av verktyget infört över 3 000 internationella certifikat. Vi inför ledningssystem enligt internationella standarder till ett fast pris. De största fördelarna med att införa ledningssystem med hjälp av Hackeforsmodellen är:

  • Fast kostnad för införandet, från start till certifiering.
  • Minskad kostnad vid certifieringen, eftersom att certifieringsföretagen minskar revisionstiden.
  • Samtliga mallar som krävs för att införa ledningssystem ingår liksom obegränsad support och bollplank.

Arbetet med att införa ledningssystemet börjar med ett uppstartsmöte. På uppstartsmötet fastställer vi när certifiering ska ske samt att vi tar fram en tidsplan för hur arbetet ska läggas upp. Införandet av ledningssystemet delas upp på cirka 10 tillfällen som kallas MKL-möten.

Dessa möten består av tre delar: information, utbildning och framtagande av dokument. Vid varje möte går vi igenom nya standardkrav, juridiska krav, kund-/branschkrav och/eller Ert företags egna krav. Därefter går vi igenom olika mallar och exempel på hur kraven kan dokumenteras i enlighet med de standard- och lagkrav som finns.

Hackeforsmodellen – utmärkelser och erkännanden

Hackeforsmodellen har belönats med flera nationella och internationella utmärkelser. Från Hans Majestät Konungens hand mottogs år 1998 pris för Sveriges bästa industriella miljöarbete.

Från EU har Hackeforsmodellen mottagit utmärkelser som  The best project on public policy initiatives to encourage the uptake EMSs in SMEs och A good example of programmes promoting resources efficiency opportunities for business in the EU samt att även vidare har EU konstaterat att Hackeforsmodellen är A good practices in Environmental Compliance Assistance. Hackeforsmodellen är ett av EU godkänt och rekommenderat verktyg för att införa EMAS.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå