• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2024-04-30

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för april. Trevlig läsning!

- Nya EU-förordningar om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen gäller
- Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras
- Extra remiss Boverkets nya byggregler om skydd mot buller
- AI-förordningen kommer
- MSB tar fram ny version av broschyren Om krisen eller kriget kommer
- Utredning lämnar förslag på genomförande av NIS2-direktivet i Sverige
- Nytt krav på avtalsskrivningar som förbjuder vidareexport till Ryssland
- Sju av tio organisationer har allvarliga brister i sitt säkerhetsarbete
- Nya åtgärder mot avfallsbrottslighet föreslås
- Från 2025 ska textilavfall samlas in separat
- Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
- Fler kan få köra tunga lastbilar – om de drivs på alternativa bränslen
- Olika genomslag för yrkestrafikens nya regler
- Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
- Rättsmål inom miljö, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar

Läs månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå