• 013 -16 30 30

Stödtjänster

Vi tillhandahåller stödtjänster som underlättar Er verksamhet och arbetet med Ert ledningssystem. Låt oss underlätta Ert vardagliga arbete!

De olika stödtjänsterna är fristående och går att kombinera hur Ni vill. Det går även att koppla på eller ta bort stödtjänster vid ett senare tillfälle.  Är ni intresserad av en demovisning av systemet så kontakta Altea AB.

Lagdatabas

Altea AB tillhandahåller en unik lagdatabas som är helt företagsspecifik. Lagdatabasen ger lagbevakning inom allt från lokala och nationella myndigheters föreskrifter till svensk författningssamling och EU-rätt.

Anslutna företag har möjlighet att obegränsat antal gånger revidera sitt innehåll för att denna tjänst skall anpassas efter ändringar i verksamheten och vara ett så effektivt verktyg som möjligt. 

Lagdatabasen innehåller idag samtliga författningar från år 1736 och stora delar av EGs sekundärrätt (direktiv och förordningar). Vidare återfinns många myndigheters föreskrifter samt många branschers leverantörsbestämmelser och standardavtal Skulle mot förmodan något som efterfrågas för tillfället inte återfinnas så lägger Altea AB kostnadsfritt till detta.

Företag som ansluter sig erhåller en lagsamling som är skräddarsydd efter sin verksamhet och täcker in de juridiska områden företaget berörs av. Här återfinns redovisning och bokföringsregler för företagets ekonomiavdelning, skattelagstiftningen, sociala avgifter m.m. för löneavdelningen, arbetsrätten för skyddsombuden och miljörätten för miljöansvariga och så vidare. Lagdatabasen uppdateras regelbundet vilket gör att allt material alltid återfinns i sin senaste lydelse.

För att uppfylla ISO 14001 och ISO 45001 standarden behöver företaget endast två dokument, nämligen:

1. Ett styrande dokument över aktuella ämnesområden som även talar om hur man berörs av respektive ämnesområde.

2. Ett redovisande dokument som efterlevnadskontrollen dokumenteras i. Detta dokument signeras vid efterlevnadskontroll.

Företag anslutna till Altea ABs lagdatabas har alltid tillgång till senaste lydelsen av samtliga lagar och andra krav de berörs av, en kortfattad beskrivning av hur de berörs samt en längre sammanfattning där jurister uttalar sig om stora förändringar på miljö- och arbetsmiljörättens område och hur domstolar i framtiden kan komma att tolka dessa. I tjänsten ingår även andra verktyg som ett juridiskt lexikon med cirka 3 600 uppslagsord och tillgång till förarbeten samt rättsfall.

Dokumenthantering

Altea AB erbjuder dig som kund ett modernt IT-baserat dokumenthanteringssystem. Systemet håller automatiskt reda på utgåvor, vem som gör ändringar och vem som godkänner ändringar.

Ni kan själva som användare skräddarsy Er egen katalogstruktur och den inbyggda filterfunktionen gör det enkelt att hitta i Ert ledningssystem. Möjlighet finns att som administratör redigera vilken användare som har tillgång till olika dokument och Ni har möjlighet att via e-mail direkt från systemet skicka dokument till extern mottagare.

Systemet innehåller även en inbyggd kvittensfunktion som medför att du som administratör kan kräva läskvittens av dina användare, som måste verifiera och kvittera att de har läst det uppdaterade dokumentet.

Mallar

Stödtjänsten innehåller ca 900 mallar för privatpersoner och företag. Företag som har tillgång till denna stödtjänst bestämmer själva vilken eller vilka av företagets användarkonton som ska ha tillgång till mallarna. Varje konto har möjlighet att skapa sin egna lista med favoritmallar.

Mallarna indelade i olika kategorier och sökbara via en sökmotor. För de flesta typer av mallar finns det en handbok som beskriver juridiska krav på den typen av mallar samt vad man ska tänka på. Exempel på mallar är anställningsavtal, medarbetarsamtal, köpekontrakt för aktier, hyreskontrakt lokal, riskbedömningar, skyddsronder, arbetsgivarens tillstånd att använda truck, avbetalningsplan, inkassokrav, nyttjanderättsavtal, testamente, äkteskapsförord, samboavtal och bouppteckning.

Företag som har tillgång till Altea ABs juridiska mallar får kostnadsfritt komma med förslag på mallar av standardkaraktär som de önskar att Altea AB ska taga fram.

I stödtjänsten ingår fri juridisk support avseende mallarna från Altea ABs jurister. Det finns även möjlighet att mot ersättning få hjälp med skräddarsydda mallar, allt från testamente till leverantörsavtal eller generationsskiften av företag.

Avvikelsehantering

Stödtjänsten för avvikelsehantering uppfyller ISO-standardernas och lagstiftningens krav på reklamationshantering, avvikelsehantering, olycksfalls- och tillbudsrapportering, ÄTA-arbeten samt förbättringsförslag.

Med en enkel knapptryckning gör tjänsten om avvikelserna till pdf-format som kan lagras på användarens dator. Det går även att skicka avvikelserna till andra användaren genom att skriva in dennes mailadress.

Systemet för en egen logg över vem som registrerar, åtgärdar och följer upp aktiviteter. I stödtjänsten finns det fem olika mallar. Användaren väljer själv i vilka kategorier/mappar olika avvikelser ska placeras. Samtliga aktiviteter följer tre steg: registrering, åtgärd och uppföljning.

En sökmotor gör det enkelt att sortera ut aktiviteter efter status, vem som ansvarar för dem eller andra sökord. Till tjänsten finns även en mobilanpassad version som gör det enkelt för användaren att med sin telefon registrera exempelvis en avvikelse samt bifoga en bild tagen med mobilkameran. Tjänsten fungerar utmärkt med alla typer av mobila operativsystem.

Aktivitetshantering

Stödtjänsten för aktivitetshantering hjälper Er att hålla ordning på inplanerade aktiviteter. Det kan t.ex. vara avtal som bevakas, en översikt över företagets besiktningspliktiga utrustning eller årsplaneringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Användaren väljer själv i vilka kategorier/mappar olika aktiviteterna ska placeras. Samtliga aktiviteter följer tre steg: registrering, påminnelse och uppföljning. En sökmotor gör det enkelt att sortera ut aktiviteter efter status, vem som ansvarar för dem eller andra sökord.

Användares behörighet kan justeras generellt eller individuellt för varje aktivitet. En användare kan ha behörighet att följa upp vissa aktiviteter men kanske inte ens behörighet att läsa andra. Systemet skickar ut påminnelser till registrerade mailadresser på utsatt tid. Detta gäller även för återkommande aktiviteter. Systemet för en egen logg över vem som registrerar och följer upp aktiviteter.

Enkäter

Med vårt enkätverktyg kan du skapa, skicka och analysera enkäter. Skapa enkätfrågor med sidhantering, flera frågetyper och tidsbegränsning. Samla in svar genom att skicka länken med epost eller via ditt egna kundhanteringssystem (CRM). Varje enkät omvandlas till ett analysblad med korstabulerad filtrering. Alla resultatsammanställningar samlas i ditt ledningssystem och du kan enkelt hitta relevant underlag vid rätt tillfälle! 

Enkätmallar – Samtliga enkäter sparas online och kan återanvändas som mallar. När ditt konto aktiveras så har du från start flera mallar såsom: Arbetsmiljö & Hälsa (Svensk & Engelsk), Kundenkät (Svensk & Engelsk) och leverantörsbedömning.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå