• 013 -16 30 30

Nyheter

3:12-utredningens förslag presenterat

2024-06-06

Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag har efter två års arbete, överlämnat sitt betänkande (SOU 2024:36) till regeringen. Enligt kommittédirektiven från regeringen har huvuduppdraget varit att förenkla och förbättra …

read more

Nordiskt samarbete kring AI och barns rättigheter

2024-06-04

I samband med det årliga nordiska dataskyddsmötet har Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsammans med de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden antagit en gemensam förklaring om åtgärder för att fördjupa det nordiska samarbetet. Den 30-31 …

read more

Elsäkerhetsverket undersöker bostadsföretags fortlöpande kontroll

2024-06-03

Elsäkerhetsverket startar nu upp ett projekt där det kommer göras platsbesök och inspektioner hos medlemsföretag inom Sveriges Allmännytta. Målet är att öka kunskapen hos hyreslägenhetsvärdar om reglerna för fortlöpande kontroll. Elsäkerhetsver…

read more

Mål avseende offentlig upphandling - maj 2024

2024-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under maj 2024. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 365-24 Leverantör/Sökande: Rexel Sverige AB UM/UE: …

read more

Bygg- och fastighetsmål - maj 2024

2024-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de bygg och fastighetsmål som avgjordes under maj 2024. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: P 7991-23 I ett ärende om tillsyn har en byggnadsnämnd beslutat att …

read more

Miljömål - maj 2024

2024-05-31

Nedan finner Ni ett urval av de miljömål som avgjordes under maj 2024. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Mål: M 12567-23 MÖD har i tillstånd för avfallshantering ändrat tillståndsmeningen så …

read more

Anmälan Nyhetsbrev

Fyll i din e-post adress nedanför!

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå