• 013 -16 30 30

Ledningssystem

Ett ledningssystem är till för företaget och för att företaget ska få ett stöd och underlag när det arbetar. Ledningssystemet ska vara en del av verksamheten. Arbetar Ni med ett ledningssystem är problem drivmedlet till förbättringar – sopa aldrig under mattan utan lyft fram problem och avvikelser, åtgärda dessa och förbättra verksamheten!

Verktyg för styrning & utveckling

Ett ledningssystem fungerar som ett verktyg för styrning, utveckling, effektivisering och uppföljning av verksamheten. Bra och effektiva ledningssystem är processbaserade och utgår ifrån den specifika verksamhetens behov. Vi hjälper dig att göra ditt ledningssystem lättillgängligt och värdeskapande men framförallt användbart.

Ett bra ledningssystem leder till att de anställda i företaget, ledningen och andra medarbetare, känner sig mer engagerade och delaktiga i sitt arbete, man ökar fokus hos kunders önskemål, behov och krav, man skapar ordning, reda och struktur i företaget och man arbetar aktivt med förbättringar. Ledningssystemet är ett ramverk inom vilket företagsledningen styr, mäter och utvärderar verksamheten. Ledningssystemet gör så att företaget hela tiden arbetar mot att bli lite bättre varje år och att alla arbetar mot och med samma mål!

Ledningssystemet beskriver hur organisationen styr sin verksamhet och används som ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och som ett stöd för medarbetarna.

  • Helhetssyn över verksamheten
  • Effektivare hantering och minskade kostnader
  • Ökad överskådlighet och ledningssystemet blir mer lättarbetat
  • Samsyn i målarbete och arbetssätt
  • Arbete med olika aspekter för att komma till de bästa besluten för verksamheten
  • Ökat förbättringsarbete

Säkerställa efterlevnad enligt de nya standarderna? 

Sedan våren 2019 arbetar de flesta verksamheter enligt ISO 45001:2018. Har er verksamhet inte börjat arbetet med att säkerställa efterlevnad enligt de nya standarderna? Tag kontakt med Altea AB så hjälper vi Er!

Läs gärna om olika standarder här:
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001)
ISO 27001:2013

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå