• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2024-06-27

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för juni. Trevlig läsning!

- Elolyckor vanligast i bygg- och tillverkningsbranschen
- Nya regler för bussförare som kör beställningstrafik
- Nu införs prövotid på AM-kortet
- Tillfälligt höjda tak för rot- och rutavdrag
- Seminarier och material om egenkontrollprogram
- Lämna synpunkter på ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i förhållande till ÄTA-bestämmelserna
- AV uppdaterar diariet
- Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen
- Kemikalieinspektionen har hittat hormonstörande och cancerframkallande ämnen i yogamattor
- Rättsmål inom miljö, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar

Läs månadsbrevet här

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå