• 013 -16 30 30

News

Grönt avdrag för batterier

2024-07-04

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande gällande skattereduktion för installation av batterier. Nytt är att batterier som helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el ger rätt till skattereduktion även om batteriet delvis …

read more

Förslag till Boverkets nya byggregler

2024-07-02

Nu går det att ta del av Boverkets slutliga förslag till nya byggregler. I samband med att förslagen har skickats på EU anmälan är de nu offentliga. Besluten om de nya reglerna planeras tas senare i höst och börja gälla den 1 juli 2025. När …

read more

Nu ska korkar och lock sitta fast

2024-07-02

Nu ska korkar och lock sitta fast på flaskor och andra dryckesbehållare som är helt eller delvis gjorda av plast. Det är en del av EU:s engångsplastdirektiv som syftar till att minska engångsprodukters påverkan på miljön, både när det gäller …

read more

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2024

2024-07-01

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. Regeringskansliet har publicerat skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet. Lagar och …

read more

Mål avseende offentlig upphandling - juni 2024

2024-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de mål avseende offentlig upphandling som avgjordes under juni 2024. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. Målnr: 2540-23 Leverantör/Sökande: Westcon Nord AB UM/UE: …

read more

Arbetsrättsmål - juni 2024

2024-06-30

Nedan finner Ni ett urval av de arbetsrättsmål som avgjordes under juni 2024. Ni finner domarna i fulltext genom att trycka på domsnumret i respektive rubrik. AD 2024 nr 40 Ett bolag bedrev på entreprenad delar av en regions busslinjetraf…

read more

Registration Newsletter

Fill in your email address below!

Website & Design by Intendit Web Agency