• 013 -16 30 30

Månadsbrev

2024-05-31

Ta del av det senaste inom arbetsmiljö, miljö och lagstiftning med mera i Alteas nya månadsbrev för maj. Trevlig läsning!

- Vägledning förenklar för laddplatser vid flerbostadshus
- Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon
- Lönetransparensdirektivet
- Delar av CSRD skjuts upp
- Ökat fokus på kriminell ekonomi i myndighetssamverkan
- Nya föreskrifter för myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)
- Vanligaste orsaken till arbetsplatsolyckor inspekteras
- Stor risk att chefers arbetsmiljö glöms bort
- Rapport om skyddsombud till regeringen
- Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
- Farliga kemikalier säljs utan barnskyddande förslutning
- Rättsmål inom miljö, bygg-/fastighet och offentlig upphandling
- Utbildningar

Läs månadsbrevet här

Website & Design by Intendit Web Agency